You Are Here: Home » لژیون خانم ها » گزارش عملکرد لژیون خانم فریده 95/11/15

گزارش عملکرد لژیون خانم فریده 95/11/15

به نام قدرت مطلق

جلسه این هفته لیدی جونز با دستور جلسه “ وظایف رهجو”با استادی خانم فریده رشوند در مورخ95/11/15در پارک طالقانی راس ساعت 8/15 شروع بکار نمود.
photo_2017-02-06_14-53-27در رابطه با دستور جلسه این هفته که وظایف رهجو است باید بگویم که به دلیل اینکه یک رهجو و راهنما اعضای یک لژیون هستند زمانیکه راهنما یک درسی را میدهد انتظار دارد رهجو آن را پیش برود و دنبال کند و برای جلسه بعد،هم سی دی ها ی آموزشی را گوش بدهد و هم درسها و آموزش های گذشته را آماده کند و همان آموزش ها را به اجرا در بیاورد زیرا ما مطالب را به صورت آموزشی در کنگره داریم اما به اجرا در آوردن آموزش ها به عهده خود رهجو است و راهنما مرتب در کنار رهجو نیست که ببیند رهجو آموزش ها را درست اجرا میکند یا نه.بنابراین نصف بیشتر کار بر عهده خود رهجو است به دلیل اینکه خود فرد باید آنها را اجرا کند و راهنما فقط آموزش ها را میدهد ودر مواقعی که لازم باشد به رهجو کمک میکند و از تجربیاتی که دارد راه چاره هایی را در اختیار رهجو قرار دهد اما مقدار زیادی از بار لژیون بر عهده خود رهجو است و اگر رهجو آماده نباشد از لژیون عقب می ماند. مثل یک راهی که با هم شروع کرده اند و تا یک مسیری را رفته اند و ادامه مسیر برای هفته آینده است که اگر رهجو برای هفته آینده آماده نباشد که مسیر را با هم ادامه دهند از ادامه راه باز می ماند و حالش خراب می شود و در این جا بار اضافه روی دوش راهنما سنگینی میکند زیرا از یک طرف خود را مسئول میداند و از یک طرف می خواهد که تمام رهجوهایش با هم هماهنگ پیش بروند اما اگر رهجویی کاهلی کند و به موقع مسئولیتش را انجام ندهد راهنما هم نمی تواند خیلی به او کمک کند و اگر این مورد زیاد تکرار شود در آخر ممکن است رهجو جا بماند.پس وظیفه رهجو این است که با لژیون و آموزش ها هماهنگ باشد و خود را به لژیون برساند و اگر اینگونه نباشد در حق خود و لژیون خود خیانت کرده و به لژیون آسیب میرساند.در آخر اینکه امیدوارم همه ما برای استادان خود رهجویان خوبی باشیم و هر آنچه که از ما خواسته شده را اجرا کنیم.

About The Author

Number of Entries : 749

© 2012 Powered By jones.ir

Scroll to top