You Are Here: Home » لژیون آقایان » گزارش عملکرد لژیون آقایان در تاریخ 29.11.95

گزارش عملکرد لژیون آقایان در تاریخ 29.11.95

به نام خدا

Jones-Msn1

جلسه این هفته لژیون لیدی جونز آقایان  رأس ساعت 8:00 با استادی آقای میلاد و با دستور جلسه؛ وادی دوازدهم و تأثیر آن روی من در تاریخ 29/12/95 برگزار شد.

خلاصه سخنان استاد:
در رابطه با وادی دوازدهم، یک‌زمانی است که می‌خواهیم قراری بگذاریم مکان را معلوم می‌کنیم، یک مسافتی را طی می‌کنیم و به محل قرار هم می‌رسیم ولی زمان هم باید معلوم بشود. در تمام اهدافی هم که ما داریم و می‌خواهیم به آن‌ها برسیم این نکته بسیار مهم است که ما باید زمان را در نظر بگیریم و زمان رسیدن به هدف را معلوم کنیم.
البته فقط موضوع سپری کردن زمان نیست، اعمالی را انجام می‌دهیم که به خواسته خود برسیم در کنار آن باید بر این اعمال نظارت هم داشته باشیم.
در وادی دوازدهم ما هدف‌گذاری را انجام می‌دهیم در جهت آن هدف حرکت می‌کنیم تا به آخر امر برسیم. برای رسیدن به آخر امر باید صبر کنیم و توأم با صبر آگاهی هم‌کسب کنیم و صبر ما هم باید برآیند این آگاهی باشد. برای همین در وادی دوازدهم یک بخش اجرایی هم داریم که یک نهالی را در این وادی می‌نشانیم و از آن مراقبت می‌کنیم و ناظر بر رشد آن هستیم تا بیاموزیم همه‌چیز باید در پرتو این زمان و مراقبت‌ها رشد کند. هم صبر را می‌آموزیم و هم به محیط‌زیست کمک می‌کنیم.
در سفر جونز هم باید زمان را در نظر بگیریم، همان‌طوری که به‌یک‌باره چاق نشدیم نمی‌توانیمبه‌یک‌باره هم لاغر بشویم. اگر کسی در پی حذف زمان در این مقوله باشد آسیبی که وارد می‌شود بیشتر از سازندگی آن خواهد بود.
در لژیون جونز رعایت پارامتر زمان است که سبب درمان قطعی می‌شود.
خلاصه مشارکت دوستان:
صادق صفری:
در آخر امر، امر اول اجرا می‌شود. این وادی راجع صدور فرمانی است که صادر می‌کنیم و برای اجراشدن خواسته در جهان بیرون باید زمان را در نظر بگیریم. در این وادی از سه آیتم نام‌بردهمی‌شود یکی تغییر است، تبدیل است و ترخیص؛یعنی برای رسیدن به خواسته خودمان باید این سه آیتم را رعایت کنیم.
وقتی ما وارد لژیون جونز می‌شویم یک ایرادی داریم و آن اضافه‌وزن ما است و عادات بدغذایی که داریم و می‌خواهیم این را حل کنیم. در ظاهر می‌خواهیم به‌تناسب اندام برسیم و این چیزی است که در تمام روش‌ها در نظر می‌گیرند ولی یک موضوع دیگری می‌ماند و آن این است که اگر ما در ظاهر تغییر کنیم ولی در صور پنهان خودمان تغییرات را به وجود نیاوریم تبدیل و ترخیص هم اتفاق نمی‌افتد.
درروش‌هایی که زمان‌بر هم هستند ولی صور پنهان را در نظر نمی‌گیرند تغییرات اگر هم اتفاق بی افتد چون عادات غذایی تغییر نکرده است و آموزش لازم کسب نشده تبدیلی هم اتفاق نیفتاده و فقط در ظاهر و فرد بعد از مدتی دوباره به‌جای اول برمی‌گردد.
برای تبدیل‌شدن باید آموزش بگیریم، تحت القاء باشیم و به‌مرور تغییرات را ایجاد کنیم و به درمان برسیم و ترخیص بشویم.
امیر:
در وادی این موضوع مطرح است که همه‌چیز باید فرآیند خودش را طی کند. وقتی بذری کاشته می‌شود تلاش لازم انجام می‌شود زمان هم سپری می‌شود و بذر به عمل می‌آید.
چیزی که مهم است ایجاد تغییرات در تفکرات ما است و تا زمانی که اتفاق نمی‌افتدنتیجه مطلوب نخواهد بود.
باید بدانیم در سیستم بدن ما چه اتفاقی می‌افتد، روش‌های زیادی را تجربه کرده‌ایم ولی روس دی اس تی بهترین نتیجه را داد چون زمان در نظر گرفته شد. درست است که زمان زیادی طی می‌شود ولی چون همراه با آموزش است تغییرات درستی به وجودمی‌آید.
مهدی سلطانی:
یکی از مثلث‌های اصلی تغییر، تبدیل و ترخیص است و برای اجراشدن امر یا خواسته این چرخه باید به‌درستی اجرا بشود. مثل استاندارد است. شما محصولی را در نظر بگیرید تولید می‌شود این آزمایش‌هایی را پشت سر می‌گذارد و در خواص آن تغییراتی به وجودمی‌آید مثلاً قطعه فلزی است که نباید زنگ برند این را تغییراتی می‌دهند تا به فلزی ضدزنگ تبدیل بشود، حالا این راداریم یکجایی هم می‌آیند روی آن فلز یکرنگی می‌پاشند در ظاهر ضدزنگ است ولی زیر آن رنگی که خورده است همان فلز نامرغوب قبلی است.
قطعه‌ای که استاندارد می‌شود و در شرایط نرمال قرار می‌گیرد و تغییرات لازم را در آن به وجودمی‌آورند این دوام دارد و آسیب نمی‌بیند ولی قطعه غیراستاندارداین‌گونه نیست. در انسان هم ما این راداریم. اگر فقط به‌ظاهر کار بپردازیم زیر کار خراب می‌ماند و نامرغوب می‌شود و پایداری لازم را نخواهد داشت.
روش‌هایی داریم که ظاهر است و ناپایدار. مهم تغییراتی است که به وجودمی‌آوریم. باید در ذائقه تغییرات ایجاد بشود. وقتی بررسی می‌کنیم بعد از یک سال هنوز تغییر نکرده و با چای آب‌نبات می‌خورد.
بدن انسان تنها ماشینی است که خودش، خودش را تعمیر می‌کند به شرطی که شرایط مهیا باشد. در کاهش و افزایش وزن هم این قانون راداریم. مصالح را می‌دهیم، نظم هم می‌دهیم خودش انجام می‌شود. وقتی نظم دادیم بین وعده‌ها وقتی قند خون پایین آمد می‌رود و از ذخایر برمی‌دارد و به این صورت کاهش وزن ایجاد می‌شود ولی اگر بین این وعده‌ها شیرینی دادیم این رخ نمی‌دهد.
کل روز زحمت می‌کشی و شب با خوردن نوشابه کل زحمت را به باد می‌دهی. اگر این‌ها تغییر نکند و از مواد غذایی سالم استفاده نکنیم، از قند طبیعی استفاده نکنیم تبدیل و ترخیص هم وجود نخواهد داشت.
تغییر سخت است و باروحیه انسان سازگار نیست ولی اگر بخواهیم اتفاق مثبت بی افتد باید این تغییرات را به وجود بیاوریم.
ابراهیم:
در خصوص تغییر، تبدیل و ترخیص زمان حرف اول را میزند. وقتی بخواهیم در جسم تناسب را به وجود بیاوریم باید در صور پنهان هم تغییرات انجام بشود.
من بیست‌وچند سال درگیر درمان چاقی بودم، هزینه بوده، زحمت بوده ولی نتیجه نبوده چون تغییرات درستی ایجاد نشده بود. ولی درروش دی اس تی تغییرات در جهان‌بینی و حس بود و نتیجه هم مطلوب بود چون آگاهی به وجود آمد تغییرات هم به وجود آمد.
تغییراتی که هم در خود ما بوده، هم در خانواده و هم در اطرافیان تأثیرگذار بوده است.
حمید:
باید از طبیعت الگو بگیریم. وقتی در طبیعت دقت می‌کنیم هر جا زایشی و تولیدی است زمان هم هست و هر جا تخریب است سرعت.
اجرای امر در آخر امر یک پروسه است نه یک‌لحظه. درمان هم یک پروسه است که باید کامل انجام بشود تا نتیجه حاصل بشود. زمانی است که طی می‌شود و ابزاری است که استفاده می‌کنیم برای طی کردن این زمان و ترکیب این‌ها ترخیص را به وجودمی‌آورد.
امر اله:
تمام هدف آگاهی است. اگر آگاهی کسب بشود خواهیم دانست که در کجای کارهای خودمان باید تغییرات را به وجود بیاوریم و کدام عادت غلط نیاز به تغییر دارد.
زمانی که آگاهی وجود نداشت، عادات غذایی بد وجود داشت، مصرف سیگار بود و …
رضا قلی پور:
وقتی تغییرات را به وجود آوردیم لذت آن را می‌بریم. تغییرات همیشه وجود دارند، چه بخواهیم و چه نخواهیم این‌ها رخ می‌دهند ولی زمانی تغییرات مطلوب هستند که در اختیار ما باشند و ما آن‌ها را جهتی می‌خواهیم حرکت بدهیم و به آن شکل خوبی بدهیم.
در هستی تمام اجزاء در حال حرکت هستند و طوری منظم شده‌اند که در هم نمی‌ریزند، ما هم برای خودمان کهکشانی هستیم و طوری تنظیم‌شده‌ایم که در هم نمی‌ریزیم ولی گاهی از روی ناآگاهی اعمالی را انجام می‌دهیم که باعث به هم ریختن کهکشان خودمان می‌شویم. باید قوانین را رعایت کنیم تا در جهت درست درحرکت باشیم و با آموزش بتوانیم بهتر عمل کنیم و تغییرات خوبی را به وجود بیاوریم.
مبدأ و مقصد را پیدا کنیم و برای رسیدن به هدف تلاش کنیم تا سالم به مقصد برسیم.
هرجایی مراقبت نکنیم ممکن است در دام تغییرات منفی بی افتیم. خروجی و ورودی اگر به هم بریزد نظم به هم می‌خورد و سیستم دچار نقصان می‌شود.
احمد:
در سفر جونز باید به دنبال تغییرات باشیم، در مصرف مواد غذایی باید به نیازهای حقیقی برسیم و خواسته‌های نامعقول را حذف کنیم. خواسته‌هایی که به دلیل عدم آگاهی هستند نیاز به تفکر و تغییر دارند.
در فرصت یازده‌ماهه باید تلاش کنیم تا تغییرات لازم را به وجود بیاوریم.
پرویز:
رسیدن به قله راحت است ولی در قله ماندن کار راحتی نیست. چندین سال است که در این سیستم در حال آموزش هستم و این را دیده‌ام که افراد در شرایطی قرار می‌گیرند و اعمالی را انجام می‌دهند که مثلاً کاهش وزن به وجود می‌آید و به درمان می‌رسند ولی درنهایت این برای آن‌ها ماندگار نیست.
دلیل این است که تغییرات به وجود نیامده و همه‌چیز در حد ظاهر است. ولی اگر در شرایطی قرار بگیریم که با توجه به شرایط خودمان تغییرات لازم را به وجود آورده باشیم می‌توانیم ماندگار بشویم و تبدیل و ترخیص را به نتیجه برسانیم.

نویسنده؛ مسافر لیدی جونز بهنام (نمایندگی اراک)، رهجوی آقای مهدی سلطانی

About The Author

Number of Entries : 291

© 2012 Powered By jones.ir

Scroll to top