You Are Here: Home » لژیون خانم ها » لژیون لیدی جونز با استادی خانم فریده 95/4/4

لژیون لیدی جونز با استادی خانم فریده 95/4/4

3

به نام پروردگارم که رحمان ورحیم است

دستور جلسه این هفته ظرفیت مسئولیت و قبله گم کردن

جمعه تاریخ 1395/4/4 لژیون لیدی جونز با استادی سرکار خانم فریده رشوند راس ساعت 8/15 آغاز بکار نمود.

در ابتدا استاد در مورد دستور جلسه شروع به صحبت نمودند:

ظرفیت ومسئولیت وقبله گم کردن پارامترهایی هستند که در کنار هم معنا پیدا میکنند .

وقتی به کسی مسئولیتی می دهند در جایی هم از او سوال میکنند.

چرا باید پاسخگو باشدواز او سوال میکنند؟

چون انسان دارای توانایی هایی است و ظرفیت هایی دارد که می تواند از آن استفاده کند و این قدرت را دارد و می تواند از آنها استفاده کند و این تواناییها را افزایش هم دهد در مسائل مختلف این توانایی وجود دارد.یعنی هم در صور پنهان وهم در صور آشکار.

انسان این توانایی را دارد که چیزهای مختلف را بپذیرد وآنهارا رشد دهد . ولی گاهی به انسان جایگاهی را می دهند که در درون خود  هنوز ظرفیت این جایگاه ومسئولیت را پیدا نکرده وهنوز شخصیت و ظرفیت درونی ما با اون جایگاه و مسئولیت یکی نیست در نتیجه دچار این میشود که قبله خود را گم میکند.

نکته ایی که در اینجا باید خاطر نشان کنم این است که ذات با شخصیت فرق میکند ذات میتواند در شخصیت تاثیر داشته باشد ولی این دو با هم فرق میکنند.

حالا یکی به من بگویید حقیقت یعنی چه وچه تعریفی دارد.

مشارکت:

همانطور که آقای مهندس فرمودند :حقیقت اگر به اندازه نخود هم باشد ویا زیر خروارها خاک پنهان باشد بلاخره مثل آتشفشان بیرون میزند پس حقیقت هست. بوده وخواهد بود.و تغییر نمی کند وما هیچ وقت نمی توانیم آن را پنهان کنیم.

استاد:

پس خیلی چیزها که زود تغییر می کند حقیقت نیست.وحقیقت مانند یین ویانگ است. یعنی هر چقدر تاریکی باشد حتی اندازه یک نقطه باز از بین نمی رود و وقتی بستر مناسب باشد رشد میکند ودر مورد حقیقت هم همینطور است فرقی نمی کند .

وهمین که تاریکی وروشنایی هر دو وجود دارند همین خوب است وباعث تعادل میشود .

در ادامه یکی از رهجویان در مورد سی دی بوی ابلیس صحبت کرد وخلاصه ایی از آن را در لژیون مطرح نمود.

استاد:

شما در طول سفر نباید غر بزنید وهمواره این را مد نظر داشته باشید که من اگر غر بزنم وشاکی باشم از سفرم واز اینکه چرا وزن کم نمی کنم و… خوب چیزی عوض میشود؟ و آیااوضاع بهتر میشود ؟.قطعا جواب نه است.

پس بجای غر زدن پشت قضایا را ببینید و نکات مثبت را همیشه مد نظرتون بیاورید واز آن چیزی که هستید لذت ببرید واگر غیر این باشد شما دچار نا امیدی میشوید واین چراها شما را زمین گیر میکند وبه نا کجا آباد میبرد.

پس بجای این چراها کلمه چطور را جایگزین کنید و بگویید حالا چطور باید ادامه بدهم تا کار را درست کنم و با تفکر به راهتون ادامه دهید.

شما هر سوالی که از خودتان بپرسید یک القاء از درون خودتان میگیرید .ما هیچ وقت در مقابل چیزهای خوب چرا نمی آوریم . ولی در مقابل اگر دچار کاستی ویا شکست شویم غر می زنیم و چرا چرا ها را مطرح میکنیم.پس القاءی که دریافت میکنیم از نیروها منفی درونمان است که میخواهند وهدفشان این است که ما را در اون نقطه نگه دارند و جوابی قطعا نمی دهند که حال شما راخوب کنند .ولی وقتی بر عکس عمل کنیم و بگوییم خیلی بهتر شدم خدا راشکر مقداری از راه را آمده ام واوضاعم بهتر شده حالا چطور میتوانم اوضاع را بهتر کنم پس در اینجا القاء از طرف نیروهای مثبت به شما داده میشود واین قطعا باعث میشود که حال شما بهتر شود و مصمم تر به راه خود ادامه دهید ودر ادامه هم القاءهای بهتری هم به شما میرسد .و نکته ایی که در اینجاست اینکه شما هم در برخورد با دیگران نکات مثبت را همیشه ببینید و آن را بیان کنید نه اینکه همیشه نکات منفی به جلوی چشمانتان بیاید و آنها راببینید.

واین را بدانید که:کنگره یک فرصت طلایی است که نصیب همه ی ما شده و بدانید که اگر از این فرصت استفاده اگر نکنید ویا درست استفاده نکنید مطمعن باشید هر آن امکان دارد این فرصت را از شما بگیرند.و بدانید که همین مصصمم بودن ماست که ما را مشخص میکند .

شماها باید باشید وحضورتان در لژیون پررنگ باشد وهیچ وقت خودتان را دست کم نگیریدوهمیشه سعی کنید به دیگران امید دهید و به همه لبخند بزنید وسعی کنید در هر کاری که انجام میدهید مداومت واستمرار داشته باشید تا به اهدافتان برسید و سعی کنید در این راه دچار غرور نشوید که مطمعنا شما را ازرسیدن به هدف باز میدارد.

لژیون با دعا راس ساعت 9/30 به اتمام رسید.

نگارش:مسافر لیدی جونز زهره

ارسال :زهره

About The Author

Number of Entries : 749

© 2012 Powered By jones.ir

Scroll to top