You Are Here: Home » رهایی های لژیون لیدی جونز » رهایی خانم آراسته لژیون خانم زهره حسيني به روایت تصویر

رهایی خانم آراسته لژیون خانم زهره حسيني به روایت تصویر

به نام قدرت مطلق

روز جمعه مورخ 96/02/22 بار دیگر در پارک طالقانی به دستور جناب آقاي مهندس دژاكام بنيان محترم كنگره60 يكي از عزیزان لژیون لیدی جونز همسفران، رهاییشان اعلام گردید.

8pvk12dbj31k48sm8n3

هریک از رهایافتگان پرنده ای خواهند شد

که از ناباوری مطلق به باور واقعی دست خواهند یافت

در نتیجه وجود آنها مانند غرش رعد خواهد بود

در سپاس از این عمل بسیار عظیم

خانم آراسته بعد از گرفتن آموزش و اجرای فرامین راهنمای خويش خانم زهره و داشتن خواسته قوی برای رسیدن به این هدف سرانجام مورد لطف خداوند قرار گرفته و به این رهایی رسیدند. ايشان در مدت نوزده ماه با كاهش وزن 14كيلو به سلامتي و تناسب اندام رسيدند.

kk1z7701x1jjtti4zrhاین رهايي را به ايشان، جناب آقای مهندس و خانواده محترمشان و همچنین جناب آقای زرکش و خانم زهره راهنمای محترمشان تبریک می گوییم و امیدواریم هر روز شاهد موفقیتهای روز افزون ايشان و رسیدن به مراحل بالاتر باشيم.

s8lv2jqjt2ve3kut09

About The Author

Number of Entries : 749

Comments (3)

© 2012 Powered By jones.ir

Scroll to top