You Are Here: Home » مقاله و دلنوشته و مصاحبه » تبریک هفته راهنما

تبریک هفته راهنما

بنام خدا

del-neveshte

هفته راهنما را به همه راهنمایان تبریک عرض می کنم و برای آقای صفری که برای اینجانب زحمات زیدادی را متقبل شده اند تشکر می نمایم .راهنما ها بال های کنگره هستند و تمام اموخته های اینجانب از زحماتی است که کمک راهنمایان من چه در سفر مواد مخدر و چه در سفر سیگار و اینک در سفر جونز برای من هزینه کرده اند می باشد.گاهی در تفکرات خودم میگویم به این عزیزان زحمت کش نباید بگویم راهنما باید بگویم فوق تخصص های که در زمینه درمان مواد مخدر به آگاهی کامل رسیده اند که نمی توان تخصصی این عزیزان را با چیزی جایگزین کرد .در بیرون از کنگره در مواقعی که از درمان اعتیاد سخنی به میان می آید وقتی میگویم که در کنگره درمان رایگان است هیچ کس باور نمیکند و حقیقا هم همین طور است که باورش برای همه سخت است ،مگر میشود شخصی از وقت و زندگی خود بگذرد و بدون هیچ چشم داشتی در خدمت کسانی باشد که مصرف کننده مواد هستند تا بتواند آنان راهنمایی کند تا از بند اعتیاد رها شده و به آغوش جامعه و با نگرشی متفاوت بازگردند.

من این هفته را به تمامی کمک راهنمایان کنگره60تبریک گفته و برای آنان بهترین ها را آرزو میکنم.

نویسنده یوسف مسافر لیدی جونز –لژیون آقای صادق صفری

About The Author

Number of Entries : 291

© 2012 Powered By jones.ir

Scroll to top